Общи условия за ползване на електронен магазин www.bellissimoclinic.bg

1. ПРЕДМЕТ

Настоящият документ представлява общите условия за ползване на електронен магазин – www.bellissimoclinic.bg, които уреждат правилата за използването на www.bellissimoclinic.bg и сключването на договор за покупко-продажба на стоки и услуги между потребителите (купувачи) и електронния магазин (продавач).

2. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА:

2.1. Собственик на www.bellissimoclinic.bg, наричан по нататък ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, е „ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР БЕЛИСИМО КЛИНИК” ООД, гр. София, р-н Красно село, бул. „България“, 102, (Бизнес сграда „Белисимо“), BG204807491, [email protected]. Можете да се свържете с търговеца като посетите раздел КОНТАКТИ в началната страница на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

БАНКОВА СМЕТКА:

Банка: ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА

IBAN: BG30FINV91501017382534

BIC: FINVBGSF
Получател: „МЦ БЕЛИСИМО КЛИНИК” ООД

2.2. Дизайнът на сайта на електронния магазин, както и всички права върху него са собственост на „МЦ БЕЛИСИМО КЛИНИК” ООД.

2.3. В съдържанието на електронния магазин са използвани запазените знаци и марки, снимки и видеа от каталози и фотосесии, текстове и т.н. на различни фирми и правата върху тези материали принадлежат на съответната фирма. Всички останали материали от съдържанието на сайта (включително, но не само снимки, видео, графики, текст, илюстрации и дизайн) са собственост на  „МЦ БЕЛИСИМО КЛИНИК” ООД. Употребата им с търговска, рекламна или друга обществена цел, употребата чрез публично разпространение, копиране, публикуване в други уеб сайтове в глобалната мрежа, създаването на производни материали от съдържанието на електронния магазин, промените в съдържанието, предаването, излагането, възпроизвеждането на съдържанието, създаването на вторични материали са нарушения на авторските и сродните им права и се преследват от закона. Използването по какъвто и да било начин на обекти на интелектуалната и индустриалната собственост без изричното съгласие на титуляра на правата представлява нарушение на неговите права и нарушителите отговарят съгласно действащото законодателство.

3. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Общите условия на електронния магазин са задължителни за всички негови потребители. Всяко използване на електронния магазин означава, че Вие сте се запознали внимателно с общите условия за използването му и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

3.2. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от електронния магазин по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители.

3.3. Електронния магазин има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт. Ако нормативен акт допуска, промените в общите условия могат да имат ретроактивно действие.

3.4. Във всеки един случай на промяна на общите условия и условията за ползване, електронният магазин ще информира за това потребителите си чрез публикуване на промените в интернет-страницата на магазина. Всеки потребител, с цел по-качествено обслужване, има задължението да прави справка за евентуални промени на общите условия на електронния магазин при всяко негово ползване.

3.5. Изображенията на продуктите и услугите предлагани в този електронен магазин имат информативен и насочващ характер, съответно доставените продукти и услуги могат да се различават от изображенията, поради промяна на характеристиките или дизайна им. Търговецът не носи отговорност за промени на предлаганите продукти и услуги извършени от производителя им. Въпреки това  „МЦ БЕЛИСИМО КЛИНИК” ООД се стреми да предостави възможно най-точно изображение и описание на предлаганите продукти и услуги, с цел качествено обслужване на потребителите.

3.6. Характеристиките, цените, снимките и описанията на продуктите или услугите могат да бъдат променяни от електронния магазин по всяко време (възможно е да съдържат грешки),  „МЦ БЕЛИСИМО КЛИНИК” ООД предоставя само най-важната информация за всеки продукт или услуга.

3.7. Всички стоки и услуги, включително тези в промоция /намаление/ се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в интернет-страницата. При телефонно потвърждение на направената поръчка, наш служител ще ви информира за наличното количество и актуална цена на поръчаните от Вас продукти или услуги.

3.8. Електронният магазин няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

4. ПАЗАРУВАНЕ

4.1. Пазаруването в електронния магазин се извършва по няколко начина:

Пазаруване с регистрация на потребителя чрез създаване на потребителски профил – информацията за поръчката съдържа изброяване на поръчани продукти, имена на потребителя, телефон за връзка и адрес за доставка или контакт. С регистрацията си потребителят активно избира да приеме настоящите Общи Условия.

Пазаруване без регистрация – информацията за поръчката съдържа изброяване на поръчаните продукти или услуги, имената на потребителя, телефон за връзка и адрес за доставка или контакт. При покупка без регистрация се изисква приемане на настоящите Общи Условия от потребителя, при всяка поръчка.

4.2. Чрез регистрацията на поръчка в електронния магазин, потребителят (купувачът) се съгласява по телефона или по имейл, да заяви желанието си да закупи съответния продукт/услуга от продавача срещу заплащане. Електронният магазин ще Ви изпрати уведомление за регистриране на поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждение или поемане на ангажимент за изпълнението й.

4.3. Договорът за покупко-продажба от разстояние между продавача и купувача се смята за сключен към момента на получаване, от страна на потребителя, на електронната му поща или от момента на обаждане от служител на електронния-магазин, за потвърждение на закупената услуга.

4.4. Договорът за покупко-продажба, сключен между потребителя (купувача) и продавача, се състои от настоящите общи условия и заявената и предоставена информация от потребителя в интернет-страницата на магазина.

4.5. Собствеността на поръчаните продукти и услуги ще бъде прехвърлена с предаването или изпълнението им на купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на поръчаните продукти и услуги ще се удостоверява с подписа на купувача на транспортния или финансов документ, предоставен от куриера или на място в обекта на продавача.

4.6. Потребителят се задължава и отговаря за това всички данни за поръчката, която е заявил чрез завършената си и изпратена на Продавача поръчка да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.

4.7. Отказ от поръчка

Потребителят има право да откаже заявената от него стока / услуга само ако:

Стоката или услугата очевидно не съответства на заявената за покупка от потребителя

Стоката и/или нейната опаковка е била повредена при транспортиране и това нарушава нормалното и използване. Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера и незабавно да уведоми продавача на посочените телефони за контакт или да изпрати имейл.

Потребител, който е Потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за покупка на стока или услуга, като върне стоката или се откаже от услугата, но при условие че те не са ползвани в срок от 14 дни, считано от датата на получаването на стоката или потвръждението на услугата.

В случай, че Потребителят се откаже от сключения договор в срока по предходното изречение, той следва да изпрати изявление за отказ от сключения договор и да върне стоката или да се откаже от услугата, като задължително попълни формуляра за отказ и рекламация.

Изявлението за отказ следва да бъде изпратено до електронния магазин, като се попълни точно формулярът за отказ на стока или услуга. Потребителят е длъжен да съхранява получената от него стока, да осигури запазването на нейното качество и безопасността й, както и обратното й връщане на продавача.

Потребителят следва да върне стоката с нейните оригинални етикети, без индикации, че стоката е била употребявана, без да е повредена или третирана по какъвто и да било начин, с ненарушена цялост, напълно окомплектована заедно с всички съпътстващи я документи, включително с инструкции за ползване, декларация за съответствие, гаранционна карта и др., без каквито и да било външни или вътрешни дефекти, в оригиналната и поставена от производителя опаковка, включително с поставените от производителя полистиролни или други защитни елементи, защитни фолиа маркировки и т.н както и при всички други условия от Закона за защита на потребителя. В случай, че потребителят е ползвал закупуване на услуга може да се откаже от нея само и единствено при условие, че тя не е била изпълнена и при условие, че е попълнил формуляр за рекламация.

Разходите по връщане на стоката или услугата, от която потребителят се е отказал са за негова сметка.

Търговецът си запазва правото на отказ да получи за собствена сметка отказана стока. Търговецът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка в страната.

След получаване на върната стока и прегледай, продавачът възстановява на потребителя заплатената от него цена не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ.

Електронният магазин  при необходимост от възстановяване на сума, платена с карта от страна на потребителя, съответната сума ще бъда възстановена чрез картова операция по същата картова сметка на потребителя.

В случай, че потребителят е закупил услуга или продукт и е усвоил част от нейната форма по един или друг начин, той не може да предяви претенции за възстановяване на похарчената от него сума, това решение се взима доброволно от страна на продавача.

Всеки потребител може да се възползва от правото си стоката да му бъде заменена с друг продукт или услуга по избор с равностойна финансова стойност и с предварително одобрение от страна на продавача, като при наличие на транспортни разходи, то те са за сметка на купувача.

Продавачът си запазва правото да изисква компенсация за нарушена или липсваща окомплектовка на продукта и услугата, нарушен външен вид, липсваща част от пълната окомплектовка, ако не е във вида, в който е изпратен или отказ, ако изобщо не е същия продукт.

Отказ от електронен договор при доставка без валидни причини се счита за злоупотреба от страна купувача с установените норми за търговия.

При закупена услуга, клиентът има право да я преотстъпи на трети лица, след предварително уведомление по имейл или на място в обекта след предварително одобрение от страна на продавача, при положение, че услугата не е усвоена, при положение, че третото лице предостави и попълни необходимите документи.

4.8. РЕКЛАМАЦИИ

За действия по рекламация в/у стока потребителят е длъжен да уведоми наш служител (през бутон Контакти или попълнен формуляр за рекламация) в рамките на 5 (пет) работни дни и да попълни бланка за рекламации, бланките за рекламации се обслужват в срок от 14 календарни дни.

При предявяване на рекламация потребителят задължително прилага касова бележка и/или фактура и попълва допълнителни данни.

За приета рекламация на потребителя се издава документ, съдържащ датата, номера, под които рекламацията е вписана в регистъра, вида на стоката или услугата, и лицето, приело рекламацията.

При приемане на пратката или услугата от потребителя без забележки по външния вид или качеството на услугата о опаковките, всички и всякакви претенции за такива впоследствие са неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворени.

В случай, че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на пратката, потребителят губи правото си за привеждане от нас на констатираните външни видими дефекти в съответствие с предмета на сделката.

В случай, че по вина на продавача има несъответствие между заявени и изпратени продукти, потребителят може да поиска незабавна подмяна на сгрешения продукт с този от поръчката в рамките на 3 дни от датата на получаване с уведомление до електронния магазин. В този случай е нужно потребителят да изпрати обратно стоката чрез посочен от продавача куриер, като направените разходи са за сметка на продавача. Продавачът се задължава в рамките на 3 дни от получаването обратно на сгрешените продукти да достави за собствена сметка съответстващите на предмета на сделката продукти.

Несъответствието на един от много продукти и услуги не е причина за отказването на всички.

Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените Стоки или до получаването на доказателство, че са били изпратени, в случай, че не е предложил да вземе сам Стоките, което от двете събития настъпи по-рано.

При положение, че купувача е закупил услуга има право да предяви претенции за рекламация само по време или веднага след изпълнението на услугата в първото си посещение в медицинския център.

Продавачът може да откаже рекламация на услуга в случай, че купувачът не е спазил изискванията по информираното съгласие преди или след изпълнението на дадена услуга.

В случай, на доставена дефектна стока продавачът я заменя със същата такава за негова сметка или възстановява сумата за закупуването и.

При одобрена рекламация на услуга продавачът се задължава да извърши на ново процедурата, замени с друга на същата стойност, или възстанови сумата и.

4.9. АНУЛИРАНЕ НА ПОРЪЧКА

Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от потребителя поръчка, за което следва да уведоми потребителя.

Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в случаите когато:

Предоставените от потребителя данни са непълни и/или грешни.

Продавачът не осъществява обратна връзка с потребителя и липсва воля за потвърждение на направената поръчка.

Когато потребителят злоупотребява с добрите търговски практики и действащото законодателство;

Когато потребителят е употребил част от закупената продукт или услуга.

Когато потребителят е подвел медицинско лице по време да анкетирането и проведената консултация.

5. ПЛАЩАНЕ

5.1. Цените на стоките и услугите обявени в електронния магазин са крайни и включват необходимите данъци и такси според вида на услугата и стоката, както и всички други данъци предвидени в българското законодателство.

5.2. Начините  на плащане са:

    5.2.1 наложен платеж

    5.2.2 с банков превод по сметката на МЦ БЕЛИСИМО КЛИНИК ООД

  5.2.3 разплащателни дебитни или кредитни карти: Visa/Visa Electron, MasterCard или Maestro, ползвана за извършване на транзакции. 

5.3. Потребителят е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактура в съответствие с действащото законодателство. Продавачът ще издаде на потребителят фактура за поръчаните и доставени стоки въз основа на информацията предоставена от потребителя.

С цел правилно съставяне на фактурата за съответната поръчка, потребителят е длъжен непрекъснато да актуализира данните в своя профил/акаунт в електронния магазин. Потребителят е длъжен да провери посочената информация в поръчката си, да се убеди че посочените от него данни са пълни, точни и верни. Търговецът издава фактура за всяко плащане, ако потребителят изрично е посочил това в направената поръчка. Потребителят получава фактурата физически – заедно с поръчаните продукти или по електронен път – на имейл посочен от потребителя.

Търговеца по никакъв начин не събира, не съхранява и не обработва картови данни. Цялата информация за това се въвежда от клиента на платежната страница на ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА, която е сертифицирана и поддържа 3D Secure Code – система за идентификация на картодържател в реално време при плащане на виртуален ПОС чрез секретна парола и осигуряване на максимална сигурност на картово плащане при Интернет търговец чрез някоя от следните схеми:

Verified by Visa (VbV) – за карти с логото на Visa, Visa Electron, VPAY;
MasterCard Securecode – за карти с логото на MasterCard и Maestro;
Секретен код на БОРИКА-БАНКСЕРВИЗ АД – за карти с търговския знак на Борика.

В случаите когато се наложи да се възстанови сума при направено плащане с дебитна/кредитна карта то това се случва само и единствено по сметката на картата с която е направено плащането в 14 дневен срок.

6. ДОСТАВКА / ПОЛУЧАВАНЕ И ИЗВЪРШВАНЕ НА СТОКИ И УСЛУГИ

6.1. Продавачът изпраща на потребителя поръчаните продукти на адрес или офис на куриер в Република България, посочен от потребителя. Доставката се извършва чрез куриерска фирма, избрана от продавача.

6.2. Продавачът осигурява подходящо опаковане на поръчаните продукти и изпраща съпътстващите документи чрез куриер.

6.3. Доставката се извършва според работото време на куриерската фирма и за срок не по-голям от 5 работни дни, в случай, че куриерската фирма забави доставката поради форсмажорни обстоятелства, то продавачът не дължи никаква парична или предметна неустойка към купувача, заради забавянето на доставка.

6.4 В случай, че потребителят е закупил услуга тя се получава (извършва) на място в МЦ БЕЛИСИМО КЛИНИК,  р. София, р-н Красно село, бул. „България“, 102, (Бизнес сграда „Белисимо“), ,след попълване на информирано съгласие за съответната услуга и направена медицинска консултация.

6.5 За извършване на закупена услуга, купувачът е длъжен да направи предварителна резервация през сайта на МЦ БЕЛИСИМО КЛИНИК, телефона или на място в обекта на МЦ БЕЛИСИМО КЛИНИК.

6.6 След като е направено плащане с карта за услуга, купувачът трябва да направи резервацията си в срок не по-голям от 2 календарни месеца, след което сумата от предплатената услугата бива прехвърлена във виртуален портфейл на купувача или бива върната по метода на плащане.

7. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

7.1. Допълнителните условия са неразделна част от Общите условия за ползване на електронния магазин.

7.2. Форсмажорни обстоятелства – Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

7.3. Подаване на лична информация

С цел закупуването на продукти от електронния магазин, вие подавате лична информация напълно доброволно – собствено и фамилно име, адрес и телефон за контакт на потребителя. Електронният магазин използва личната информация единствено с цел да подобри услугите, които предлага и за да получи необходимите данни за изпълнение на вашата поръчка за продукти или услуги. Изпратената от вас информация не се предоставя на трети лица.

Електронният магазин не изисква и не иска да получава лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Както и повечето сайтове, автоматично събира информация за апаратните и програмните средства на вашия компютър. Тази информация може да включва: вашия IP адрес, вид браузър и часове за достъп и съответните уеб сайт адреси.

За връзка с КЗП натиснете ТУК