Д-р Стани Кръстев : Няма нищо по-красиво от това да обичаш…